Jak można otrzymać indywidualny plan dietetyczny?

Indywidualny plan dietetyczny otrzymuje się na drugiej wizycie. Pierwsza wizyta to przeprowadzenie niezbędnego wywiadu dietetycznego, pomiarów antropometrycznych (masa ciała, wzrost, obwody), analizy składu ciała (m.in. zawartość tkanki mięśniowej, tłuszczowej i wody) oraz określeniu podstawowej przemiany materii. Na podstawie tych informacji przygotowywany jest dopiero plan żywieniowy. Przekazanie planu odbywa się z reguły osobiście, jednak na życzenie klienta może otrzymać go za pośrednictwem poczty elektronicznej.