Czy można otrzymać dodatkowo jadłospis długotrwały?

Tak, oczywiście układamy także indywidualne jadłospisy na więcej dni (np. 14-dniowe). W pierwszej kolejności jednak dajemy możliwość samodzielnego nauczenia się dobierania ilości i produktów, co daje szanse na łatwiejsze zastosowanie diety na co dzień oraz jest to szczególnie ważne, aby po zakończeniu planu żywieniowego mieć odpowiednią wiedzę jak planować samodzielne żywienie. Jednak na wyraźną prośbę pacjenta plan dietetyczny może opierać się o długotrwały jadłospis.