Czy wyniki badań krwi są konieczne do otrzymania indywidualnego planu żywienia?

Nie są konieczne. Jeśli jednak pacjent ma świeże wyniki to wskazane jest ich przyniesienie. W trakcie trwania programu można także donieść aktualne wyniki badań.